• DUYURU DUYURU

  ZONGULDAK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

   

   

   

   

    Devamı

Kuruluş Belgesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve kapsam, Kuruluş, Çalışma Konuları, Birliğin Adı ve Birliğin Süresi

MADDE 1- (1) Bu Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip Damızlık Ana Arı, Ana Arı, Arı ve arı ürünleri üretmek, pazarlamak ve ıslah çalışmaları yapmak  üzere il düzeyinde Arı Yetiştiricileri Birlikleri kurulmuştur. Birliğin çalışma bölgesi; İl hudutları dâhilindedir. Birlik 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa Devamı