HABERLER
DUYURU
 • DUYURU

  ZONGULDAK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

   

   

   

   

   

   

   

   

  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

   

  İLAN:

           Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.05.2017 tarihinde Zonguldak “Belediye Nikah Salonunda’’ saat: 10:00 da Aşağıdaki Gündem maddeleriyle yapılacaktır.

           Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.05.2017 tarihinde aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle yapılmasına 16.04.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında oy çokluğu ile karar verildi.

   

                                                               

                                                 Ali ÇAKIR                                            Selahattin GÜNEY                                                                      Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                             Yönetim Kurulu Başkanı

   

                                                         .            

  GÜNDEM

  1-Açılış ve Yoklama,

  2-Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

  3-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

  4-26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesinin görüşülmesi ve oylanması,

  5-Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,

  a.Üye giriş aidatının belirlenmesi,

  b.Üye yıllık aidatının belirlenmesi,

  c.Hizmet bedelinin belirlenmesi,

  6-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,

  7-Dilek ve Temenniler,

  8-Kapanış.